PROGRAM YANG DITAWARKAN

Program Pengajian

  • Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Perdagangan dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Logistik & Perniagaan Pengedaran dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Peruncitan dengan Kepujian
  • Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Pelancongan dengan Kepujian.