Latar Belakang

Latarbelakang penubuhan UMKCEE :

PENUBUHAN

UMK CENTRE FOR EXTERNAL EDUCATION (UMKCEE)

Latarbelakang penubuhan UMKCEE :

  • Pada 27 Mei 2013, Jawatankuaas Pengurusan Universiti (JPU) melalui Mesyuarat Bil 6/2013 secara dasarnya telah meluluskan cadangan penubuhan UMKCEE secara terperinci dan perlu dibawa ke Mesyuarat Senat.
  • Sehubungan dengan itu, 15 Disember 2013 di bilik Mesyuarat Keusahawanan Maybank, Pengakalan Chepa. Mesyuarat bersetuju supaya tajuk kertas kerja dibuat pindaan , iaitu daripada Penubuhan Universiti Malaysia Kelantan of External Education kepada Penubuhan Universiti Malaysia Kelantan Centre for External Education.
  • Mesyuarat Jawatankuasa Senat pada 20 Februari 2017 telah meluluskan Kertas Kerja Cadangan Penubuhan UMK CENTRE FOR EXTERNAL EDUCATION (UMKCEE) atau Pusat Pendidikan Luar Universiti Malaysia Kelantan (PPLUMK)

 

Justifikasi Cadangan Penubuhan UMKCEE

  • UMKCEE sebagai platform untuk membangun dan melaksanakan pendidikan sepanjang hayat selaras dengan lonjakan 3 : Pembelajaran sepanjang hayat, Pelan Pembangunan pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025
  • Menyokong usaha menjana pendapatan universiti selaras dengan Lonjakan 5: Kemapanan Kewangan, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025 dan persediaan Autonomi Universiti.
  • Menggalakkan aktiviti keserakanan dan kesepunyaan antara sesama anggota UMK dabn pihak berkepentingan luar.