GTranslate

Latar Belakang

Latarbelakang penubuhan UMKCEE :

UMK CENTRE FOR EXTERNAL EDUCATION (UMKCEE) atau Pusat Pendidikan Luar Universiti Malaysia Kelantan (PPLUMK) telah ditubuhkan pada 20 Februari 2017. Penubuhan UMKCEE adalah sebagai platform untuk membangun dan melaksanakan pendidikan sepanjang hayat dan menyokong usaha menjana pendapatan universiti selaras dengan pelan Pembangunan pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015-2025. Di samping itu, UMKCEE menggalakkan aktiviti keserakanan dan kesepunyaan antara sesame anggota UMK dan pihak berkepentingan luar.