Visi, Misi dan Objektif

Visi

Untuk menjadi sebuah pusat pendidikan dan latihan sepanjang hayat yang berwibawa

Misi

Menyediakan perkhidmatan pendidikan dan latihan sepanjang hayat yang berkualiti dan mesra pasaran

Objektif

Menguruskan penawaran semua program ijazah sarjana muda yang ditawarkan oleh UMK secara separuh masa (program pendidikan sepanjang hayat) dan sepenuh masa(program francais, pesisir dan sebagainya)

Menguruskan penawaran program professional dengan kerjasama pihak kepentingan luar

Menawarkan program eksekutif bukan keusahawanan di peringkat sijil dan diploma

Mengendalikan kursus latihan kemahiran dan kursus jangka pendek dan bukan keusahawanan

Melaksanakan apa-apa aktiviti, kursus atau latihan yang bersesuaian